Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Socialinė pedagoginė pagalba, prevencinė veikla

  • Titulinis
  • Socialinė pedagoginė pagalba, prevencinė veikla

 

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA, PREVENCINĖ VEIKLA

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/socialine-pedagogine-pagalba-prevencine-veikla/

INFORMACIJA APIE SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJĄ

Lapkričio 18 d. pasaulyje minima Seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos diena, lapkričio 19 d. – Smurto prieš vaikus prevencijos diena, o lapkričio 20-ąją – Vaiko teisių diena.

Siekiant apsaugoti vaikus, svarbiausias vaidmuo tenka suaugusiems – tėvai ir specialistai gali labai prisidėti, kad smurto atvejų sumažėtų. Itin svarbu, kad vaikai ir paaugliai žinotų, kas yra smurtas ir kur kreiptis pagalbos, susidūrus su netinkamu elgesiu.

Paramos vaikams centro (www.pvc.lt) psichologai parengė atmintines (tekstinė ir vaizdinė informacija), skirtas specialistams, tėvams ir vaikams:

  1. Ką gali padaryti tėvai, kad apsaugotų savo vaiką nuo smurto  
  2. Ką gali padaryti kiekvienas suaugęs kad apsaugotų vaikus nuo smurto
  3. Netinkamas kito elgesys – ką svarbu žinoti kiekvienam vaikui ir paaugliui
  4. Kaip apsaugoti vaikus nuo smurto (specialistams) 
  5. Ką svarbu žinoti kiekvienam vaikui ir paaugliui apie netinkamą kito elgesį 

Smurto ir patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 

Kasmet kovo mėnesį organizuojamas sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių

https://www.bepatyciu.lt/

Ruošiamasi įdiegti „Patyčių dėžutę“

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

 Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA PREVENCIJOS PROGRAMA

  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos (toliau – Programa) vykdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ (toliau – Darželis) tvarkos aprašo paskirtis – įstaigoje ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsaugoti vaikus nuo atsitiktinių apsinuodijimų vaistais ir kitais cheminiais preparatais.

Programa grindžiama bendradarbiavimu tarp įstaigos, šeimos ir įvairių specialistų, o vykdoma remiantis pagrindiniais bendrosios (pirminės) prevencijos principais.

Programos turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programos aprašas