Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Vadovo veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su įstaigos l.e.p. direktorės Daivos Riškienės 2022 m. veiklos ataskaita.   Informuojame, kad mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (bet ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 30 dienos) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai, kuri, įvertinusi  direktorės  metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus,  priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo.

Bendruomenės narių  siūlymus  prašome siųsti Mokyklos tarybos pirmininkei Nijolei Kuftinai  el. paštu  kuftinanijole@gmail.com

L.e.p. direktorės Daivos Riškienės 2022 m. veiklos ataskaita

L.e.p. direktorės Daivos Riškienės 2022 m. veiklos užduotys

Direktorės Zitos Buitvydienės 2020 m. veiklos ataskaita

Direktorės Zitos Buitvydienės 2019 m. veiklos ataskaita