Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Vilniaus miesto savivaldybė. Korupcijos prevencijos dokumentai

 https://vilnius.lt/lt/personalas/korupcijos-prevencija/

Specialiųjų tyrimų tarnyba   https://www.stt.lt/

Vilniaus lopšelio- darželio ,,Sakalėlis‘‘ apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas:

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus lopšelio- darželio ,,Sakalėlis‘‘korupcijos prevencijos   2022-2024 metų programa:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024

Vilniaus lopšelio – darželio,,Sakalėlis‘‘ 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programos  priemonių įgyvendinimo planas:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022 – 2024

Vilniaus lopšelio – darželio ,,Sakalėlis‘‘ rekomendacijos  dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio  pobūdžio veika:

REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkui;
  3. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKA