Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Pranešk apie korupciją

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Vilniaus miesto savivaldybė. Korupcijos prevencijos dokumentai

 https://vilnius.lt/lt/personalas/korupcijos-prevencija/

Specialiųjų tyrimų tarnyba   https://www.stt.lt/

Antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimas

 

 

Vilniaus lopšelio- darželio ,,Sakalėlis‘‘ apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas:

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus lopšelio- darželio ,,Sakalėlis‘‘korupcijos prevencijos   2022-2024 metų programa:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024

Vilniaus lopšelio – darželio,,Sakalėlis‘‘ 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programos  priemonių įgyvendinimo planas:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022 – 2024

Vilniaus lopšelio – darželio ,,Sakalėlis‘‘ rekomendacijos  dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio  pobūdžio veika:

REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA

 

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkui;
  3. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKA

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sakalėlis’’ antikorupcinė darbo grupė:

Eil.

nr.

Vardas/pavardė Nariai
1. Virginija Norkutė-Šakalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Grupės vadovas
2. Jolanta  Sinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narys
3. Regina  Tunkulaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narys
4. Laimutė  Malinauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narys

 

Norintiems anonimiškai pranešti Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis “l.e.p. direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8 5 247 5250, mob. +370 666 59568 arba parašyti elektroniniu paštu rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė:

Atmintinė valstybės tarnautojams ar jam prilygtam asmeniui susidurus su korupcija

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma: 

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą