Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pasiekimų žingsniai

VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠE – NUOSEKLŪS PAŽANGOS STEBĖJIMO ŽINGSNIAI

Tėvams ir globėjams pasiekimų aprašas padės stebėti ir suprasti savo vaiko pažangą, tikslingiau dalyvauti jo ugdymosi procese. Jie geriau supras, ko galima tikėtis iš ikimokyklinio ugdymo, aktyviau išsakys savo lūkesčius.

Vaiko pasiekimai apraše skirstomi į šešis žingsnius, rodančius nuoseklų jų augimą. Pasiekimų žingsnių siejimas su amžiumi yra sąlyginis. Santykinai išskiriami du amžiaus laikotarpiai: 1–3 žingsniuose aprašomi vaiko nuo gimimo iki trejų metų pasiekimai, 4–6 žingsniuose pateikti vaiko nuo trejų iki šešerių metų pasiekimai.

 Vaiko priešmokyklinis ugdymas nuosekliai tęsiamas, atsižvelgiant į tai, kurio žingsnio pasiekimus įvairiose pasiekimų srityse jis jau yra įgijęs. Jeigu penkerių metų vaikas nėra pasiekęs penkto pasiekimų žingsnio, jam rekomenduojama dar vienus metus ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 Apraše pateikiami ikimokyklinio ugdymo rezultatai: vaikų pasiekimai nuo pat jų gimimo iki dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje, tarp jų vertybinės nuostatos, žinios ir supratimas, gebėjimai.

 Švietimo bendruomenei, tėvams ir globėjams itin reikalingas ir naudingas dokumentas parengtas Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“.

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas paskelbtas NŠA  interneto svetainėje