Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Į lopšelį – darželį „Sakalėlis“ vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-15 sprendimo Nr. 1-1269 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Įsigalioja nuo 2022-01-01 d.):

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9f40e2e1629d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=hxewtplhw

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes, centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami : https://svietimas.vilnius.lt/

Grupių formavimas vyks (pagal naują tvarką paankstinimas) nuo kovo 18 iki 31 d., todėl norint lankyti darželį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Tėveliai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31d. Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Patekus vaikučiui į darželį ir pasirašius ugdymo sutartį – tėveliai iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi pateikti įstaigai, į kurią priimtas vaikas šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą.

Priemimo-tvarkos-aprasas_2022

 

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Informuojame, kad www.svietimas.vilnius.lt galite elektroniniu būdu pasirašyti vaikų ugdymo sutartį su įstaiga  Vilniaus lopšeliu – darželiu „Sakalėlis“.

Prisijungę Ikimokyklinis ugdymas→ Mano darželis → pasirinkę Tėvas/Mama teisę →Mano sutartys matysite paruoštą pasirašyti elektroninę sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad Tėvas/Mama turi pasirašyti pirmi, tik po to pasirašo įstaigos Vadovas. Elektroninę ugdymo sutartį pasirašyti galite pasirinktu būdu (el. parašu, SMART ID arba lustine kortele).

Tėveliai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt

Atsiradus laisvų vietų įstaigoje, po pirmo turo vaikų priėmimo, toliau vaikai priimami į įstaigos grupes iš bendros vaikų eilės.