Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Maitinimas

VAIKŲ MAITINIMAS

Vaikų maitinimo organizavimas

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ vaikų maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į sveikos mitybos principus, augančiam organizmui reikalingų maistinių medžiagų poreikį, paros energijos normas. Pirmenybė teikiama tausojančiam gamybos būdui – valgis verdamas vandenyje ir garuose, troškinamas. Naudojama mažai druskos ir cukraus. Kiekvieną dieną patiekiama šviežių daržovių rinkinukai ir vaisiai. Vaikams siūloma gerti daugiau vandens.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vykdoma programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa startavo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ji apjungė ir tęsia pradėtą Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programos ir Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos (programa „Pienas vaikams“) veiklą.

Programos tikslai:

  • padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai;
  • supažindinti vaikus su tvariu žemės ūkiu bei skatinti vaikus tausiai naudoti maistą.

Programos tikslinė grupė – vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai. Programos priemonės apima vaisių, daržovių bei pieno gaminių tiekimą vaikams ir edukacinių bei informacinių veiklų įgyvendinimą.

Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai (3 kartus per mėnesį), morkos (2 kartus per mėnesį), obuolių sultys (1 kartą per mėnesį) ir pieno gaminiai – pienas ( 6 kartus per mėnesį), jogurtas (1 kartą per mėnesį).

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos interneto puslapis http://www.pienasvaisiai.lt

Priemonę administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitimas_2023 01

Maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašas-2021

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais

1,5-3 metų valgiaraštis

4-7 metų valgiaraštis

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nemokamas maitinimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-1024,

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, o mokyklose priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams vėl bus teikiami nemokami pietūs.

Tėvams prašymų dėl nemokamų pietų teikti nereikia, nemokamas maitinimas bus organizuojamas pagal ugdymo įstaigų pateiktus sąrašus.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Gerb. bendruomene,

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d.  pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur; 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur; 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur; 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur; 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.