Vaikų maitinimo organizavimas

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ vaikų maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į sveikos mitybos principus, augančiam organizmui reikalingų maistinių medžiagų poreikį, paros energijos normas. Pirmenybė teikiama tausojančiam gamybos būdui – valgis verdamas vandenyje ir garuose, troškinamas. Naudojama mažai druskos ir cukraus. Kiekvieną dieną patiekiama šviežių daržovių rinkinukai ir vaisiai. Vaikams siūloma gerti daugiau vandens.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais

Maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašas-2021

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nemokamas maitinimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-1024,

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, o mokyklose priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams vėl bus teikiami nemokami pietūs.

Tėvams prašymų dėl nemokamų pietų teikti nereikia, nemokamas maitinimas bus organizuojamas pagal ugdymo įstaigų pateiktus sąrašus.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Gerb. bendruomene,

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur (dabar 2,20 Eur); 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur); 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur (dabar 1,70 Eur); 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur (dabar 1,90 Eur); 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur.)“