Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Logopedai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo logopedas:

– vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
– siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų;
– numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo
būdus ir metodus;
– veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
– sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo
programas, jas taiko;
– tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
– dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbo grupės veikloje;
– taiko savo darbe logopedinio darbo naujoves.

Į darželio logopedą galite kreiptis:

– kai vaikas netaisyklingai taria, painioja ar praleidžia bet kokius garsus, tyli arba labai greitai
kalba;
– negeba taisyklingai suderinti žodžių tarpusavyje;
– nuolatos painioja du (ar daugiau) panašiai skambančius garsus rašydamas arba skaitydamas;
– kai reikia pagalbos parenkant vaikams ugdomąją medžiagą ir priemones;
– kai iškyla klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo.

LOGOPEDŲ DARBO GRAFIKAS

AGNĖ URBONIENĖ

Antradienis 745 – 1315

Trečiadienis 745 – 1315

ADŽELA MERKIENĖ

Pirmadienis     700-1330

Antradienis      700-1330

Trečiadienis     700-1339

Ketvirtadienis 1420-1845

Penktadienis   700-1344

AUŠRA GOLUBICKIENĖ

Pirmadienis    710-1355

Antradienis     710-1355

Trečiadienis     710-1355

  Ketvirtadienis   710-1355

 Penktadienis   710-1310