Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Įstaigos darbuotojai

ADMINISTRACIJA:

 • Direktorius (1)
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1)
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1)

 

MOKYTOJAI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI:

 • Mokytojai, dirbantys pagal  ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą (23)
 • Meninio ugdymo pedagogas (1)
 • Fizinio ugdymo mokytojas (1)
 • Logopedai (3)
 • Psichologo asistentė (1)
 • Socialinis pedagogas (1)
 • Specialusis pedagogas (1)

 

KITI DARBUOTOJAI:

  • Raštinės darbuotojas (1)
  • Maitinimo organizavimo specialistas (1)
  • IT priežiūros  specialistas (1)
  • Mokytojų padėjėjai (12)
  • Mokytojų padėjėjai (specialiųjų poreikių turintiems vaikams) (2)
  • Sandėlininkas (1)
  • Virėjai (3)
  • Valytojas (1)
  • Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas (1)
  • Kiemsargiai (2)
  • Skalbėja/skalbinių prižiūrėtojas (1)
  • Sargai (3)