Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba 

Pedagogų taryba- nuolat veikianti lopšelio-darželio „Sakalėlis “ savivaldos patariamoji  institucija pedagogų profesiniam ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos kompetencija:

  • Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
  • Analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
  • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
  • Kartu su įstaigos logopedais, asmens sveikatos priežiūros specialistu ir kitais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
  • Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
  • Renka atstovus į Mokyklos tarybą;
  • Teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
  • Pritaria įstaigos vidaus tvarkos taisyklėms.
  • Sprendžia kitus su jos veikla susijusius klausimus

PEDAGOGŲ TARYBOS SUDĖTIS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje, komisijoje
1. Rūta Jacevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, pedagogų tarybos pirmininkė
2. Nijolė Šomkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, dailės kūrybinės, aplinkos puošybos darbo grupės pirmininkė, pedagogų tarybos pirmininkės pavaduotoja
3. Jolanta Sinkevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, dailės kūrybinės, aplinkos puošybos darbo grupės pirmininkės pavaduotoja, pedagogų tarybos sekretorė
4. Irena Viršilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darnios plėtros darbo kūrimo grupės pirmininkė, pedagogų tarybos narė
5. Roneta Saveiskytė, Meninio ugdymo mokytoja, kalbos ir etnokultūros kūrybinės grupės pirmininkė, pedagogų tarybos narė
6. Irina Kravčenko  Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja, sporto ir sveikatingumo kūrybinės grupės pirmininkė,  pedagogų tarybos narė,
7. Aurėja Žilionytė Psichologė, pedagogų tarybos narė
8. Nijolė Kuftina Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja, įstaigos tarybos pirmininkė,  sporto ir sveikatingumo kūrybinės grupės narė, pedagogų tarybos narė
9. Virginija Norkutė-Šakalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, įstaigos profesinės sąjungos pirmininkė, kalbos ir etnokultūros kūrybinės grupės narė,  pedagogų tarybos narė
10. Agnė Urbonienė Logopedė, kalbos ir etnokultūros kūrybinės grupės narė, pedagogų tarybos narė

 

Pasiūlymus, idėjas ir įžvalgas galima siųsti  pedagogų tarybai el. paštu:  sakalelis.ugdymas@gmail.com