Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba

Nuolat veikianti lopšelio-darželio „Sakalėlis “ savivaldos patariamoji  institucija pedagogų profesiniam ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos kompetencija:

– aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

– analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

– aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

– skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos pirmininkė l.e.p. direktorė Daiva Riškienė

 

Vardas , pavardė

 

Pareigos/kvalifikacinė kategorija
 

Danguolė  Abramavičienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

 

Renata  Davidavičienė

 

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

 

Danguolė  Grušauskienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Valentina  Gruzdzevičienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

 

Domas  Indriūnas

 

 

Fizinio lavinimo mokytojas

 

Rūta  Jasaitienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Regina  Jarmalovič

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Jolita Jankunec

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 

Marija  Jonilienė

 

Meninio ugdymo mokytoja ekspertė

Greta  Kacinauskaitė – Ivanauskienė Psichologė
 

Renata  Kazėnienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Nijolė  Kuftina

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

 

Laimutė  Malinauskienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Angelė  Matuzevičienė

Logopedė metodininkė
Andžela  Merkienė Logopedė metodininkė
 

Gerda  Mitrulevičienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Vigilija  Nariūnienė

Mokytojos , dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą padėjėja

 

Raminta Pundzulytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 

Monika  Plieskė (vaiko priežiūros atostogose)

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Marytė  Rechlickienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

Birutė  Ruseckienė

 

 

Logopedė metodininkė

Nijolė   Simanavičienė Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Jolanta  Sinkevičienė Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą
Nijolė  Šomkienė

 

Vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą
Regina  Tunkulaitė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą
Džiuljeta  Tvarionienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Agnė  Urbonienė Logopedė
 

Irena  Viršilienė

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą
Vida Užkuraitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Goda Žolynaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą