Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba 2023

Nuolat veikianti lopšelio-darželio „Sakalėlis “ savivaldos patariamoji  institucija pedagogų profesiniam ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos kompetencija:

– aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

– analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

– aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

– skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos pirmininkė l.e.p. direktorė Daiva Riškienė

 

Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1. Danguolė  Abramavičienė  Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
2. Renata  Davidavičienė

 

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
3. Danguolė  Grušauskienė  Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
4. Valentina  Gruzdzevičienė  Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
5.  Domas  Indriūnas  Fizinio lavinimo mokytojas
6. Rūta  Jasaitienė  Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
7. Regina  Jarmalovič  Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
8.  Jolita Jankunec Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
9. Marija  Jonilienė  Meninio ugdymo mokytoja ekspertė
10. Zita Lizdenienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė
11. Greta  Kacinauskaitė – Ivanauskienė Psichologė
12.  Renata  Kazėnienė  Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
13.  Nijolė  Kuftina Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
14.  Laimutė  Malinauskienė  Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
15.  Angelė  Matuzevičienė Logopedė metodininkė
16. Andžela  Merkienė Logopedė metodininkė
17.  Vigilija  Nariūnienė  Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
18. Virginija Norkutė-Šakalienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
19. Raminta Pundzulytė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
20.  Monika  Plieskė (vaiko priežiūros atostogose) Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
21. Daiva Riškienė L.e.p. direktorė
22. Marytė  Rechlickienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
23. Birutė Ruseckienė Logopedė metodininkė
24. Nijolė Simanavičienė Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
25. Jolanta Sinkevičienė Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
26. Nijolė Šomkienė Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
27. Regina Tunkulaitė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
28. Džiuljeta Tvarionienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
29. Agnė Urbonienė Logopedė
30. Vida Užkuraitienė Vyr. ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
31. Irena Viršilienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė
32. Goda Žolynaitė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja