Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Korupcijos prevencijos darbo grupė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Lopšelio – darželio “Sakalėlis” korupcijos prevencijos darbo grupė vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną, atlieka sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia lopšelio – darželio direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės lopšelio – darželio veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų ir t.t.

Nr. Vardas/ pavardė Nariai
1. Virginija Norkutė-Šakalienė grupės vadovė
2. Regina Tunkulaitė narė
3. Jolanta Sinkevičienė narė
4. Laimutė Malinauskienė narė