Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Korupcijos prevencijos darbo grupė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Lopšelio – darželio “Sakalėlis” korupcijos prevencijos darbo grupė vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną, atlieka sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia lopšelio – darželio direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės lopšelio – darželio veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų ir t.t.

Korupcijos prevencijos darbo grupės sudėtis

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje, darbo grupėje
Virginija Norkutė-Šakalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darbo grupės pirmininkė
Nijolė Šomkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, darbo grupės narė
Jolanta Sinkevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, darbo grupės narė
Laimutė Malinauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darbo grupės narė