Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Psichologas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos psichologo asistentė:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje);
 • dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais;
 • bendrauja su tėvais (globėjais) bei pedagogais vaiko psichologijos klausimais;
 •  veda pažintinių procesų, emocinio intelekto, socialinių įgūdžių stiprinimo bei kito pobūdžio
 • psichoedukacinius grupinius užsiėmimus vaikams;
 • dalyvauja įgyvendinant prevencines smurto, patyčių, krizių, “Kimochis” programas;
 • vykdo atviras tėvų – vaikų veiklas grupėse, rengia pranešimus, inicijuoja diskusijas, disputus pedagogams;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdama į ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su pedagogais, logopedais, socialiniu darbuotoju ir kitais su vaiku
  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.
Aurėja Žilionytė  zilionyte.aureja@gmail.com Pirmadienis 0800 – 1200

Penktadienis 0800 – 1500

 

 

NAUDINGA PSICHOLOGINĖ INFORMACIJA:

Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą;

„Mama, tėti, kaip aš atsiradau?“ Arba kaip kalbėti su vaiku apie lytiškumą.

 

Tarptautinė socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

Paramos vaikams centras visoje Lietuvoje vykdo tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas iš penkių“.  Kampanijos „Vienas iš penkių“ siekis yra sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.
Supažindinkime vaikus  “Apatinių rūbelių taisykle”. Kviečiame susipažinti su šiomis taisyklėmis (pateiktos žemiau), paanalizuoti  elektroninę istorijos versiją ir pažiūrėti animacinį filmuką vaikams.
Pagrindinis kampanijos tikslas – aprūpinti vaikus, tėvus/globėjus ir plačiąją visuomenę žiniomis ir įrankiais, kad galėtume apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.
šios kompanijos tikslas visomis informavimo priemonėmis šviesti plačiąją visuomenę seksualinės prievartos prieš vaikus tema, didinant žinomumą apie jos mastą ir prevencines priemones bei pagalbos galimybes; patraukliomis vaizdinėmis priemonėmis mokyti vaikus saugumo, užkertant kelią seksualiniam išnaudojimui; užtikrinti žinių sklaidą ir priemonių platinimą švietimo, socialinėse ir sveikatos įstaigose visoje Lietuvoje.

Išsamus vadovas tėvams ir specialistams apie KIKO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada nevėlu, o psichikos sveikatos specialistai, edukologai atkreipia dėmesį, jog tai geriausia daryti ankstyvoje vaikystėje ir nuosekliai stiprinti įgyjamus įgūdžius, plėsti turimas žinias.

Dalijamės Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva parengta vaizdo medžiaga ikimokyklinio amžiaus vaikams. Trumpuose filmukuose – žaismingai ir vaikams suprantamai pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti bei tinkamai valdyti. Taip pat skleidžiama labai svarbi žinutė: visos emocijos yra reikalingos, nepaisant to, jog kai kurios jų būna nemalonios.

Auklėtojai, visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kviečiami  naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus vaikų grupėse. Kad tai padaryti būtų lengviau, su vaizdo įrašais pateikiama metodinė medžiaga, kaip vesti tokius užsiėmimus, į ką atkreipti vaikų dėmesį.

Filmukus apie emocijas rasite SAM YouTube kanale.

Metodinė priemonė yra ČIA ir laiško prisegtuke.