Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Psichologas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos psichologas:

– Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
– Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
– Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
– Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
– Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
– Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams;

-Dalyvauja įgyvendinant prevencines, “Kimochis” programas.
– Vykdo atviras tėvų – vaikų veiklas grupėse, rengia pranešimus, inicijuoja diskusijas, disputus pedagogams.
– Yra atsakinga už smurto, patyčių, krizių prevenciją įstaigoje.

Į darželio psichologą galite kreiptis:

– Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, sąmoningai gadina daiktus, skriaudžia gyvūnus, meluoja);
– Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (vaikas atrodo liūdnas, verksmingas, smulkmenos sukelia audringas reakcijas, yra labai jautrus, baikštus ar neramus);
– Kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, stokoja pasitikėjimo savimi);
– Kuomet kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai);
– Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius (artimo  šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
– Kitų klausimų, susijusių su vaiko psichologine sveikata.

 

PSICHOLOGAS

 

Greta Kacinauskaitė – Ivanauskienė

 

 

kacinauskaite.ivanauskiene@gmail.com

 

 

Pirmadienis 1300 – 1800

Antradienis 700 – 1300

 

 

NAUDINGA PSICHOLOGINĖ INFORMACIJA:

Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą;

„Mama, tėti, kaip aš atsiradau?“ Arba kaip kalbėti su vaiku apie lytiškumą.

 

Tarptautinė socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

Paramos vaikams centras visoje Lietuvoje vykdo tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas iš penkių“.  Kampanijos „Vienas iš penkių“ siekis yra sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.
Supažindinkime vaikus  “Apatinių rūbelių taisykle”. Kviečiame susipažinti su šiomis taisyklėmis (pateiktos žemiau), paanalizuoti  elektroninę istorijos versiją ir pažiūrėti animacinį filmuką vaikams.
Pagrindinis kampanijos tikslas – aprūpinti vaikus, tėvus/globėjus ir plačiąją visuomenę žiniomis ir įrankiais, kad galėtume apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.
šios kompanijos tikslas visomis informavimo priemonėmis šviesti plačiąją visuomenę seksualinės prievartos prieš vaikus tema, didinant žinomumą apie jos mastą ir prevencines priemones bei pagalbos galimybes; patraukliomis vaizdinėmis priemonėmis mokyti vaikus saugumo, užkertant kelią seksualiniam išnaudojimui; užtikrinti žinių sklaidą ir priemonių platinimą švietimo, socialinėse ir sveikatos įstaigose visoje Lietuvoje.

Išsamus vadovas tėvams ir specialistams apie KIKO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada nevėlu, o psichikos sveikatos specialistai, edukologai atkreipia dėmesį, jog tai geriausia daryti ankstyvoje vaikystėje ir nuosekliai stiprinti įgyjamus įgūdžius, plėsti turimas žinias.

Dalijamės Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva parengta vaizdo medžiaga ikimokyklinio amžiaus vaikams. Trumpuose filmukuose – žaismingai ir vaikams suprantamai pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti bei tinkamai valdyti. Taip pat skleidžiama labai svarbi žinutė: visos emocijos yra reikalingos, nepaisant to, jog kai kurios jų būna nemalonios.

Auklėtojai, visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kviečiami  naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus vaikų grupėse. Kad tai padaryti būtų lengviau, su vaizdo įrašais pateikiama metodinė medžiaga, kaip vesti tokius užsiėmimus, į ką atkreipti vaikų dėmesį.

Filmukus apie emocijas rasite SAM YouTube kanale.

Metodinė priemonė yra ČIA ir laiško prisegtuke.