Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komandos sudėtis

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komandoje
Daiva Riškienė Direktorė, komandos koordinatorė Atsakinga už informacijos perdavimą žiniasklaidai, įstaigos bendruomenei ir kitoms institucijoms
Rūta Jacevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Atsakinga už įstaigos bendruomenės konsultavimą ir ryšius su žiniasklaida, už pagalbą vaikams, už informacijos surinkimą, tikslinimą, koordinatoriaus informavimą
Aurėja Žilionytė  

Psichologė

Asakinga už įstaigos bendruomenės konsultavimą, krizės intervenciją (individuali ir grupinė psichologinė (emocinė) parama
Ona Rakauskienė Maitinimo organizavimo specialistė  Atsakinga už pagalbą įstaigos bendruomenei sveikatos klausimais
Danguolė Grušauskienė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Atsakinga  už evakuaciją, kitas ekstremalias situacijas, susijusias su įstaigos saugumu