Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Tėvų (globėjų) komitetai

Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų
(globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus
sudaro nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams).

Tėvų (globėjų) komitetai:
 padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
 aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo
klausimus;
 padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
 teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.
 sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.

Boružiukų’’ gr. (3-7 m.)-
,,Bitučių’’ gr. (3-7 m.)-
,,Svirpliukų’’gr.(1,5-3 m.)-
,,Kiškučių ‘’ gr. (1,5-3 m.)-
,,Gandriuių’’ gr. (3-4 m.)-
,,Girinukų’’ gr. (3-4 m.)-
,,Drugelių’’ gr. (4-5 m.)-
,,Meškučių’’ gr. (4-5 m.)-
,,Voveriukų’’ gr. (5-6 m.)-
,,Vyturiukų’’ gr. (5-6 m.)-
,,Geniukų’’ gr. (6-7 m.)-
,,Pelėdžiukų’’ gr. (6-7 m.)- J. Kazlauskienė