Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Tėvų (Globėjų) Komitetai

Tėvų (globėjų) komitetai 2023 m.

Įstaigoje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų (globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams).

Tėvų (globėjų) komitetai:
 padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
 aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus
gavimo klausimus;
 padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
 teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui;
 sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.

TĖVŲ ( GLOBĖJŲ) KOMITETŲ PIRMININKAI

Grupė Nariai
,,Boružiukų’’ gr. (3-7 m.) Inga Sakalauskienė
,,Bitučių’’ gr. (3-7 m.) Aurelija Talalienė
,,Svirpliukų’’gr.(1,5-3 m.) Neringa Milerienė
,,Kiškučių ’’ gr. (1,5-3 m.) Karina Ovsianikova
,,Gandriukų’’ gr. (3-4 m.) Irena Žindulienė
,,Girinukų’’ gr. (3-4 m.) Viktorija Stundžienė
,,Drugelių’’ gr. (4-5 m.) Žaneta Zarembaitė
,,Meškučių’’ gr. (4-5 m.) Šarūnas Jankus
,,Voveriukų’’ gr. (5-6 m.) Agnė Giedrienė
,,Vyturiukų’’ gr. (5-6 m.) Simona Kildienė
,,Geniukų’’ gr. (6-7 m.) Erika Misiūnaitė
,,Pelėdžiukų’’ gr. (6-7 m.) Jurgita Kazlauskienė