Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Tėvų (Globėjų) Komitetai

Tėvų (globėjų) komitetai 

Įstaigoje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų (globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams).

Tėvų (globėjų) komitetai:

  • padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
  • aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus
    gavimo klausimus;
  • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
  • teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui;
  • sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.

TĖVŲ ( GLOBĖJŲ) KOMITETŲ PIRMININKAI

Grupė Nariai
,,Boružiukų’’ gr. (3-7 m.) Vaida Pačinskienė
,,Bitučių’’ gr. (3-7 m.) Olga Kasparaitienė
,,Svirpliukų’’gr.(2-3 m.) Karolis Balčiūnas
,,Kiškučių ’’ gr. (2-3 m.) Evelina Mačinskienė
,,Gandriukų’’ gr. (4-5 m.) Irena Žindulienė
,,Girinukų’’ gr. (2-4 m.) Karina Ovsianikova
,,Drugelių’’ gr. (5-6 m.) Žaneta Zarembaitė
,,Meškučių’’ gr. (5-6 m.) Laurynas Žvalionis
,,Voveriukų’’ gr. (3-4 m.) Neringa Milerienė
,,Vyturiukų’’ gr. (6-7 m.) Simona Kildienė
,,Geniukų’’ gr. (6-7 m.) Agnė Giedrienė
,,Pelėdžiukų’’ gr. (4-5 m.) Viktorija Stundžienė