Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Ugdymo programa „Žingsnelis po žingsnelio“

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus “Sakalėlio” lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa “Žingsnelis po žingsnelio”

 Šiuo metu sudaryta darbo grupė, dėl ikimokyklinio ugdymo programos “Žingsnelis po žingsnelio” atnaujinimo:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rūta Jacevičienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Irena Viršilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Nijolė Šomkienė Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
4. Jolita Burlingienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
5. Miglė Janulevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Roneta Saveiskytė Meninio ugdymo mokytoja

 

UGDYMO PROGRAMA “Žingsnelis po žingsnelio”