Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

 

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR Švietimo įstatymui įsakymas „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE“

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2017-2018 M. GIMIMO VAIKŲ

 Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:
* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1 d.;
* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;
* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje.
* Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 31 d. dėl PU teikiami darželio direktoriui:
– Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU);
– Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.
Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programos samprata

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Išsamiau apie programą:

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA – ,,PATIRČIŲ ERDVĖS“

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Projektų_metodas_priešmokyklinėje_grupėje            Steam_priešmokykliniame_amžiuje        Informatinis_mąstymas_priešmokykliniame_amžiuje

Rekomendacijos_priešmokyklinio_ugdymo_pedagogui_II_knyga                           Rekomendacijos_priešmokyklinio_ugdymo_pedagogui_I_knyga

 

Nuostabusis_ženklų_ir_prasmių_pasaulis                                                                 Metodinis_leidinys_priešmokyklinio_ ugdymo_pedagogams