Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planas-2022 m.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR Švietimo įstatymui įsakymas „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE“

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programos samprata

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Išsamiau apie programą:

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA – ,,PATIRČIŲ ERDVĖS“

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Projektų_metodas_priešmokyklinėje_grupėje            Steam_priešmokykliniame_amžiuje        Informatinis_mąstymas_priešmokykliniame_amžiuje

Rekomendacijos_priešmokyklinio_ugdymo_pedagogui_II_knyga                           Rekomendacijos_priešmokyklinio_ugdymo_pedagogui_I_knyga

 

Nuostabusis_ženklų_ir_prasmių_pasaulis                                                                 Metodinis_leidinys_priešmokyklinio_ ugdymo_pedagogams