Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Darželio taryba

DARŽELIO TARYBA

Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba teikia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniams Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems lopšelio – darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio – darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

 

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Nijolė Kuftina Pirmininkė
2. Renata Davidavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Zita Lizdenienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Angelė Matuzevičienė Logopedė
5. Alina Beteikienė Tėvų atstovė
6. Dovilė Baranovskienė Tėvų atstovė
7.  Kristina Rinkevičienė Tėvų atstovė
8.  Gustė Lapinienė Tėvų atstovė
Gerda Mitrulevičienė Sekretorė