Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba– aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir
pedagogus įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti mokyklos svarbius klausimus,
atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

Nr. Vardas, pavardė
1. Nijolė Kuftina Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Rūta Jacevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė
3. Virginija Norkutė – Šakalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė
4. Povilas Survila Ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui), narys
5. Karina Ovsianikova Tėvų atstovė
6. Žaneta Zarembaitė Tėvų atstovė
7. Neringa Milerienė Tėvų atstovė
8. Olga Kasparaitienė Tėvų atstovė
9. Emilis Misiulis Bendruomenės atstovas

Pasiūlymus, idėjas ir įžvalgas galima siųsti mokyklos tarybai el. paštu:  kuftinanijole@gmail.com