Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba teikia Mokyklos ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniams mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Mokyklos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

 

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Nijolė Kuftina Pirmininkė
2. Renata Davidavičienė L.e.p.dir. pav. ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė
3. Zita Lizdenienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Angelė Matuzevičienė Logopedė metodininkė
5. Šarūnas Jankus Tėvų atstovas
6. Aurelija Talalienė Tėvų atstovė
7. Gailė Semėnė Tėvų atstovė
8. Irena Žindulienė Tėvų atstovė
9. Emilis Misiulis Bendruomenės atstovas