Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Socialinis darbuotojas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo socialinis pedagogas:

– renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius,
daro išvadas;
– pataria, padeda, konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio
bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos
teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo
ir socialinių įgūdžių problemas.
– kartu su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis
inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus;
– vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko
apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais

Į darželio socialinį pedagogą galite kreiptis:

– kai darželyje vaikas susiduria su ugdymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su
tėveliais nėra pajėgus išspręsti;
– kai reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
– kuomet nori padėti organizuoti prevencinius renginius ar priemones darželyje;
– kai vaikui ar vaikų grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
– organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

Socialinė pedagogė
Rūta Jacevičienė    sakalelis.ugdymas@gmail.com

Pirmadienis    700 – 900
Antradienis     700 – 900
Trečiadienis    700 – 900
Ketvirtadienis  700 – 900
Penktadienis   700 – 900

NAUDINGOS NUORODOS IR SKAITINIAI TĖVAMS: