Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA

Veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinės grupės funkcijos:

  • nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
  • planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
  • nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
  • dalyvauja ugdymo programos rengime;
  • teikia siūlymus įstaigos strateginiam planui;
  • teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui.

 

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Renata Davidavičienė Pirmininkė
2. Agnė Urbonienė Logopedė, kalbos kūrybinės grupės pirmininkė
3. Renata Kazenienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, dailės ir kūrybinės grupės pirmininkė

4. Marija Jonilienė Meninio ugdymo mokytoja ekspertė, etno kultūros kūrybinės grupės pirmininkė
5. Regina Tunkulaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sporto-sveikatingumo kūrybinės grupės pirmininkė
6. Greta  Kacinauskaitė –
Ivanauskienė
Sekretorė