Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

DARBO TARYBA

Lopšelio – darželio “Sakalėlis” darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis lopšelio – darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Zita Lizdenienė Pirmininkė
2. Danguolė Grušauskienė Narė
3. Stefanija Juodelienė Narė

Kreipimosi į Darbo Tarybą forma 2022 m.